6458 sayılı ' Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ' nun11 Nisan 2013 tarihindeyürürlüğe girmesiyle İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı olarak İl Göç İdaresi Müdürlükleri 81 ilde teşkilatlanması tamamlanmıştır.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yabancılara ait bütün iş ve işlemler ,18 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Tekirdağ Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Adres : Yavuz Mahallesi Hükümet Caddesi
Koca Kardeşler İş Hanı No : 207 Kat :3
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ

Telefon : 0282 263 50 99

263 50 98-95