T.C.

SARAY KAYMAKAMLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü


        13 Mart 2014 tarih ve 28940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6529 Sayılı Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 26 ncı maddesinde "Toplantı veya yürüyüşlere ilişkin çağrı veya propaganda amacıyla kullanılan basılı veya çoğaltılmış veya el ile yazılmış davetiye, levha ve ilanlarda düzenleme kurulu başkanı ile üyesinin adları, soyadları ve imzalarının bulunması; bunlardan asılması gerekenlerin, Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen yönteme de uyulmak şartıyla valilik veya kaymakamlıklarca önceden tespit edilmiş yerlere asılması zorunludur." hükmü gereğince, afiş ve pankart asılabilecek yerler:

 

İLÇEMİZDE AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER :

Açık hava toplantılarının yapılacağı yer ile;

1) Çerkezköy Caddesinde: 19 kapı nolu binadan başlayıp, 71 kapı nolu binada sona erdilecek şekilde,

2) İstanbul Caddesinde: 15 kapı nolu binadan başlayıp, 71 kapı nolu binada sona erdilecek şekilde,

3) Gürselpaşa Caddesinde: 1 kapı nolu binadan başlayıp, 27 kapı nolu binada sona erdilecek şekilde,

4)Vize Caddesinde: Halk Bankasının bulunduğu 6 nolu binadan başlayıp, 28 nolu binada sona erdirilecek şekilde belirlenmiştir.