T.C.

SARAY KAYMAKAMLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

13 Mart 2014 tarih ve 28940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6529 Sayılı Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6 ncı maddesine göre,toplantı ve gösteriyürüyüşü yerleri:

Emniyet Bölgesi İçin:

1.Toplantı,Gösteri YürüyüşüYer veGüzergahı :

Toplanma Yeri :İlçemiz Atatürk Meydanı

Gösteri Yürüyüş Güzergahı: Atatürk Meydanından başlayıp, Çarşı Caddesi, Çerkezköy Caddesini takiben Çerkezköy Caddesi, Mezarlık Caddesi ile 100. Yıl Atatürk Caddesinin kesiştiği Cezaevikavşağına kadar devam eden bölüm,

Bitiş ve Dağılma Yeri : Cezaevi kavşağı bitiş noktası olup, buraya açılan caddeve sokaklar dağılma istikameti,

2. Toplantı, Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahı :

Toplanma Yeri : İlçemiz Semt Pazar Yeri (Cumartesi ve Çarşambagünleri hariç),
Gösteri Yürüyüş Güzergahı:Semt pazar yerinden başlayıp, Orkide Sokak, Vize Caddesi, Hürriyet Caddesini takiben Hürriyet Caddesi ile Mezarlık Caddesinin kesiştiği Çukuryurtyolu kavşağına kadar devam eden bölüm,

Bitiş ve Dağılma Yeri : Çukuryurt yolu kavşağı bitiş noktası olarak belirlenmiştir.

Jandarma Bölgesi İçin :

1.Toplantı, Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahı :

Toplanma Yeri : Büyükyoncalı Mahallesi PazarYeri

Bitiş ve Dağılma Yeri :Büyükyoncalı Mahallesi Pazar Yeri

2. Toplantı, Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahı :

Toplanma Yeri :Beyazköy Mahallesi eski belediyebinası önünde bulunan pazar yeri
Bitiş ve Dağılma Yeri :Beyazköy Mahallesi eski belediye binası önünde bulunan pazar yeriolarak belirlenmiştir.